ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE TOWARU

1. ZWROT TOWARU

Jak dokonać zwrotu towaru?

Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Ważne! Zwracany produkt nie może być zniszczony i w żaden sposób użytkowany.  

Prosimy, aby Klient poinformował www.koszyki.net.pl o zamiarze odesłania towaru e-mailem lub telefonicznie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Klient dokonuje zwrotu na swój koszt.

Zwroty prosimy kierować na adres:

TIN TOURS sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 63
32-620 Brzeszcze
z dopiskiem "ZWROT"

Do paczki prosimy dołączyć FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zwrotowi podlega wartość zwracanego towaru oraz, w przypadku zwrotu całości zamówienia, najniższy możliwy koszt wysyłki do Klienta, jeśli taki został przez niego poniesiony. Środki zostaną przelane w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru na podane przez Klienta w formularzu konto bankowe.

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU TOWARU) PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE NABYWCOM BĘDĄCYM KONSUMENTAMI (ZWROTY NA FAKTURĘ NIE SĄ PRZYJMOWANE!)

2. WYMIANA TOWARU

Jak dokonać wymiany towaru?

Jeżeli po otrzymaniu towaru, okaże się, iż nie spełnia on oczekiwań Klienta, istnieje możliwość wymiany zakupionego produktu na inny z dostępnej oferty www.koszyki.net.pl. W przypadku, gdy www.koszyki.net.pl nie posiada żądanego produktu możliwe jest jedynie odstąpienie od umowy (zwrot towaru).

Prosimy, aby Klient poinformował nas o zamiarze wymiany towaru e-mailem lub telefonicznie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Aby wymiana była możliwa, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • nie upłynęło więcej niż 14 dni od daty odebrania przesyłki;
  • wymieniany produkt nie jest zniszczony i w żaden sposób użytkowany.

Klient dokonuje wymiany na swój koszt - pokrywa koszty odesłania towaru oraz wysłania nowej paczki.

Towar na wymianę prosimy kierować na adres:

TIN TOURS sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 63
32-620 Brzeszcze
z dopiskiem "WYMIANA".

3. ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Jak wygląda procedura reklamacyjna?

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów w przypadku Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych Klientów - na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.

Zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować drogą mailową na adres sklep@koszyki.net.pl

W treści zgłoszenia reklamacyjnego prosimy w miarę możliwości o*:

  • podanie numeru paragonu / faktury w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja;
  • opisanie wady reklamowanego produktu;
  • dołączenie zdjęć reklamowanego produktu;
  • przedstawienie oczekiwań w związku ze złożeniem reklamacji.

* Brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody w rozpatrzeniu reklamacji.
Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.